Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

pyotrus
14:27
Dla kazdej innej moge byc nikim konkretnym, a dla Ciebie bede wszystkim jak zostaniesz moja Lady!
pyotrus
14:26
Tak więc pytam:
- Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się?
- Musi pojawić się drugi człowiek.
- I wtedy się dzieje?
- Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted fromdnienie dnienie viastonerr stonerr
pyotrus
14:26
Powiedz mi, co Ci daje przychodzenie tutaj ?
Reposted fromMartwa13 Martwa13
pyotrus
14:26
3805 3e87
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai
pyotrus
14:25
Lubię kiedy piosenka pasuje do sytuacji i niemiłosiernie tyra mi umysł.
Reposted frommefir mefir viamyfuckingreality myfuckingreality
pyotrus
14:25
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
pyotrus
14:24
czy tylko ja tęsknię za czasami GG?
Reposted fromwiks wiks viamyfuckingreality myfuckingreality
pyotrus
14:24
Nie pragnął już umrzeć. Z drugiej strony nie można powiedzieć, że pałał radością życia. Ale przynajmniej już go nie nienawidził. Żył, a uporczywość tego zjawiska stopniowo go zafascynowała: jak gdyby zdołał przetrwać samego siebie i wiódł odtąd żywot poniekąd pośmiertny.
— Paul Auster, Trylogia nowojorska
pyotrus
14:24
14:24
7022 609f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasatyra satyra
pyotrus
14:23
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tehereh Mafi "Dar Julii"
pyotrus
14:23
pyotrus
14:23
6651 c6f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeternaljourney eternaljourney
pyotrus
14:21
0693 1902
14:20
6454 f881 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
pyotrus
14:19
9808 8231 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
pyotrus
14:19
1696 fee2
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
pyotrus
14:19
5318 c7a1 500
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
pyotrus
14:19
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
pyotrus
14:18
Nie potrafię walczyć o ludzi, po prostu. jak odnoszę wrażenie, że komuś nie zależy na mnie, to się wycofuję, nie chcę przeszkadzać i być zbędnym balastem.

Znikam.
Reposted fromnotforgetme notforgetme viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl