Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2019

pyotrus
15:32
Nie jestem pewna. Ile można znieść, zanim się człowiek w końcu rozleci?
— Camilla Läckberg
pyotrus
15:31
Przemyśl to wszytko. Potrafisz?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaDaisy88 Daisy88
pyotrus
15:30
3066 70ad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
pyotrus
15:30
Śniło mi się, że próbowała się do mnie dodzwonić i wysłała smsa.. serce skoczyło do gardła. 
pyotrus
15:30
3470 63a5 390
pyotrus
15:29
4219 528b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
pyotrus
15:29
Należeliśmy do siebie, nawet zanim się poznaliśmy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
pyotrus
15:29
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
pyotrus
15:27
Czasami trzeba po prostu odżałować pewne decyzje, a później zapomnieć o nich i żyć dalej.
— Charlaine Harris - Martwy i nieobecny
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaDaisy88 Daisy88
pyotrus
15:27
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaDaisy88 Daisy88

September 05 2019

pyotrus
21:01
0325 7115 390

August 17 2019

pyotrus
05:46
pyotrus
05:45
8907 0494 390
pyotrus
05:45
6754 73a0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
pyotrus
05:45
1273 eaf6 390
Reposted fromteijakool teijakool viastuckedinsoul stuckedinsoul
pyotrus
05:45
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber
pyotrus
05:45
pyotrus
05:45
8064 8f4f 390
Reposted fromrubinek rubinek viabeltane beltane
pyotrus
05:45
3332 8dac 390
Reposted fromPoranny Poranny viabeltane beltane
pyotrus
05:44
5074 bae1 390
Reposted fromkatsiu katsiu viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl