Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

pyotrus
22:59
9033 4e78 390
Reposted fromnanaimoo nanaimoo viaSurvivedGirl SurvivedGirl
pyotrus
22:52
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
pyotrus
22:50
pyotrus
22:47
5780 6194 390
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
pyotrus
22:46
5201 e9fd 390
pyotrus
22:46
pyotrus
22:45
6550 582b 390
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
pyotrus
22:43
7951 8101 390

August 16 2018

pyotrus
22:34
kiedyś serce było gotowe ponieść, teraz? uczucia mam w elastycznym condomie. i stronię, od alkoholu się nie zataczam, to nie obiecam, że kiedyś nie rozpiję się jak szmata
pyotrus
22:29
"... neon w oknie nocą gra samotne pizzicato (...)" 
— OER/Bisz
pyotrus
22:23
6456 b0e9 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna vialadymoonlady ladymoonlady
pyotrus
22:23
5883 98d7 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialadymoonlady ladymoonlady
pyotrus
22:23
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialadymoonlady ladymoonlady
pyotrus
22:20
1963 2f9e 390
Reposted fromratek ratek viadobby dobby
22:19
9109 f2e8 390
Reposted fromicanread icanread viadobby dobby
22:18
1694 2aaa 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viadobby dobby
pyotrus
22:18
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadobby dobby
pyotrus
22:18
9270 2c65 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadobby dobby
pyotrus
22:16
0997 9305 390
Reposted from4777727772 4777727772 viadobby dobby
pyotrus
22:14
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz - Szkoła żon
Reposted fromzoou zoou viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl