Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

pyotrus
21:39
5023 1ce0 390
Reposted fromsoftboi softboi viaprzeblyski przeblyski
pyotrus
21:38
4221 e88b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapieceoflife pieceoflife
pyotrus
21:37
5587 385e 390
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viapikkumyy pikkumyy
pyotrus
21:37
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę. 
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Reposted fromlovvie lovvie viapikkumyy pikkumyy
pyotrus
21:37
3230 c074 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaaleksandraa aaleksandraa
pyotrus
21:37
3833 a469 390
Reposted fromsoftboi softboi viaaaleksandraa aaleksandraa
pyotrus
21:36
Proszę.. nie okaż się moją kolejną pomyłką.. 
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
pyotrus
21:34
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viastarryeyed starryeyed
21:34
3413 1e36 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viastarryeyed starryeyed
pyotrus
21:33
8804 63f2 390
Reposted frombatgirl batgirl viapsychedelix psychedelix
pyotrus
21:33
0227 53e2 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix
pyotrus
21:33
7060 cb46 390
Reposted fromseasons seasons viapsychedelix psychedelix
pyotrus
21:33
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
pyotrus
21:32
0417 bc8c 390
Reposted fromsoftboi softboi viapsychedelix psychedelix
pyotrus
21:32
7069 d035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viapsychedelix psychedelix
pyotrus
21:29
2995 ca01 390
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin

March 22 2019

pyotrus
13:40
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viawpuscmnie wpuscmnie
pyotrus
13:40
7198 f30f 390
 ☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 
Reposted fromAnnju Annju viaillustrious illustrious
pyotrus
13:40
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viachapstick chapstick
pyotrus
13:38
6122 7276 390
Reposted fromsoftboi softboi viasmaller smaller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl