Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

pyotrus
15:58
8734 da46 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialaparisienne laparisienne
pyotrus
15:56
3473 5c56 390
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
pyotrus
15:55
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viadunkellicht dunkellicht
pyotrus
15:55
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne. 
Reposted fromlovvie lovvie viaawakened awakened
pyotrus
15:54
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaawakened awakened
pyotrus
15:36
1076 ddee 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek
pyotrus
15:33
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialexxie lexxie
pyotrus
15:33
Zrobiliśmy coś głupiego
I to miało słodki smak
Obezwładniająca niemoc
Z marzeniami spadających gwiazd
— Mery Spolsky - Ups! (feat. iGorilla)
Reposted fromresort resort viaawaken awaken
pyotrus
15:27
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastarryeyed starryeyed
pyotrus
14:59
9974 e51a 390
Reposted fromnyaako nyaako vialekkaprzesada lekkaprzesada
10:38
0190 df8c 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawetryagain wetryagain
pyotrus
10:38
pyotrus
10:36
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viaDaisy88 Daisy88
pyotrus
10:35
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus
Reposted fromnonperfect nonperfect viaDaisy88 Daisy88
pyotrus
10:31
Crawling back to you
Ever thought of calling when you've had a few?
'Cause I always do
Maybe I'm too 
Busy being yours to fall for somebody new
Now I've thought it through
Crawling back to you
— Arctic Monkeys
Reposted fromallay allay
pyotrus
10:30
Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czy­tają tyl­ko jedną stronę.
— Święty Augustyn
Reposted fromchangecolour changecolour
pyotrus
10:30
4459 2e0c 390
Reposted fromsoftboi softboi
pyotrus
10:30
4460 6ada 390
Reposted fromsoftboi softboi
pyotrus
10:22
We need to know what is like to be single at least once.
— How to be single
pyotrus
10:21
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl