Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

pyotrus
00:34
last forest light
pyotrus
00:34
2802 3fba 390
Reposted fromsoftboi softboi viaCrossroademon Crossroademon
pyotrus
00:30
8734 da46 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCattleya Cattleya
pyotrus
00:30
pyotrus
00:29
0714 bb6d 390
Reposted fromsoftboi softboi viaultraviolet ultraviolet
pyotrus
00:29
2915 cb27 390
Reposted fromsoftboi softboi viasatyra satyra

March 11 2019

pyotrus
23:59
2037 5c4e 390
Reposted fromAstalka Astalka viasatyra satyra
pyotrus
22:49
8254 21e7 390
Reposted from4777727772 4777727772
pyotrus
22:47
"A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?".
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
pyotrus
22:47
5894 3ebe 390
Reposted fromsoftboi softboi viastarryeyed starryeyed
pyotrus
22:47
9100 45a5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
pyotrus
22:47
6507 04f9 390
22:47
6450 c0f9 390
Reposted fromdivi divi via4777727772 4777727772
pyotrus
22:46
9243 53d3 390
Reposted from4777727772 4777727772
22:45
4501 ad7f 390
Reposted fromorendasophie orendasophie viatouchthesky touchthesky
pyotrus
22:45
6769 1726 390
Reposted fromwyczes wyczes viatouchthesky touchthesky
pyotrus
22:45
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
pyotrus
22:43
Chyba moglibyśmy milczeć razem godzinami, wpatrzeni w siebie, licząc, że uda nam się dostrzec coś za murem wniesionym przez drugą osobę.
— Mona Kasten
pyotrus
22:43
8268 bfa8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
pyotrus
22:43
nobody wants to hear this, but sometimes the person you want most is the person you're best without.
— internety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl