Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

pyotrus
22:16
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
pyotrus
19:05
9425 ce1c 390
pyotrus
19:05
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— jedno z najszczęśliwszych szczęść, dziękuję / Waitress
pyotrus
19:05
8168 d12c 390
Reposted frombearded bearded vialiliowadusza liliowadusza
pyotrus
19:05
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialiliowadusza liliowadusza
pyotrus
19:04
0936 e3e7 390
Reposted frompiehus piehus vialiliowadusza liliowadusza
pyotrus
19:04
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
pyotrus
19:04
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
pyotrus
19:04
Są takie warstwy duszy, które powinno się odsłaniać jedynie przed kimś, kto będzie umiał je kochać. A ciekawscy niech pozostaną w niepewności.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky

October 25 2019

pyotrus
13:38
pyotrus
13:21
7929 364f 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viav2px v2px
pyotrus
13:17
7826 73ce 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDagarhen Dagarhen
pyotrus
13:13
8080 d169 390
Reposted fromBabson Babson viaDagarhen Dagarhen
pyotrus
13:13
4418 20e0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapoisonedivy poisonedivy
pyotrus
13:02

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
pyotrus
13:00
5335 2a9e 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
pyotrus
13:00
Złe chwile same nas znajdą.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
pyotrus
12:59
5471 8edb 390
tilt
pyotrus
12:59
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viaegzystencja egzystencja
pyotrus
12:37
6188 859c 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl