Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2019

pyotrus
12:35
恋の予感 
pyotrus
12:34
I don't want just sex. I want to adore you, give you my passion, my heart, my soul and make love to you. I want you, only you. I want to feel alive again, I want to make you feel alive with me.
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
pyotrus
12:33
6386 18cf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
pyotrus
12:33
5475 58de 390
Reposted frompsychedelix psychedelix viairmelin irmelin
pyotrus
12:32
pyotrus
12:32
5918 98f6 390
Reposted fromGreyscale Greyscale viairmelin irmelin
pyotrus
12:17
Ludzie śpią razem także po to, by nad ranem jedno drugiemu mogło opowiedzieć co mu się śniło.  Mam piękne sny, ale się marnują. Nad ranem nikt o nie mnie nie pyta, więc często zapominam.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
pyotrus
12:15
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaegzystencja egzystencja
pyotrus
12:15
9443 5abd 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viaegzystencja egzystencja
pyotrus
12:15
I just want to close you in my arms, caress your body and love your soul.
Reposted fromsoftboi softboi viaegzystencja egzystencja
pyotrus
12:13
Podobno ludzie mogą popełnić dwa błędy po rozstaniu. Albo uciekają od świata i ludzi, albo zbyt szybko wchodzą w kolejne związki.
pyotrus
12:12
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromhelven helven viaegzystencja egzystencja
pyotrus
12:12
Niesamowicie kochane jest, kiedy ktoś wysyła ci piosenkę, zdjęcie, obrazek, bo dzięki temu pomyślał o tobie.
— Gorzej kiedy zaczyna wysyłać memy o samobójstwie
pyotrus
12:12
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać.
pyotrus
12:11

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viastuckedinsoul stuckedinsoul
pyotrus
12:11
pyotrus
12:11
7250 b68a 390
Reposted fromfeegloo feegloo viawhatever18 whatever18
pyotrus
12:11
8570 8b03 390
Reposted fromCsengee Csengee viastuckedinsoul stuckedinsoul
pyotrus
12:10
7141 f240 390
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
pyotrus
12:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl